Laman Utama  |  Profil Korporat  |  Kem  |  Kemudahan  |  Pakej  |  Pelanggan  |  Galeri  |  Hubungi Kami  |

Alamat  :  Lokasi  :  Tinggalkan Pesanan  :

 

Alamat Kem :
 

MTK 28/3 (Lot 142) JALAN HJ BAHAR, BATU 3 1/4 PARIT BUNGA, 84000 TANGKAK, JOHOR 

 

No Tel Pejabat:
 

06-957 1430

 

No Fax :
 

06-957 1431

 

E-mail :
 

tfp@tawarunggul.com

 

Laman Web :
 

tawarfarm.tawarunggul.com / bioinsaniah.tawarunggul.com

 

Blog :
 

tawarfarm.blogspot.com

 

Facebook :

          
          Tawar Farm & Plantation | Promote Your Page

Pegawai Untuk Dihubungi :
 

Hj. Norizan Bin Mahat (016-665 9052)

 

Cik Fadhilah Bte Othman (016-664 0579)

 

 

2010-2017 Tawar Group Of Companies. Hakcipta Terpelihara
Semua artikel, tulisan, grafik, gambar dan ilustrasi yang diterbitkan di dalam laman web ini merupakan hakcipta yang dimiliki oleh kami dan pihak-pihak yang dinyatakan. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian data, artikel, ilustrasi, audio, video dan isi kandungan laman ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, duplikasi, mekanik, rakaman atau cara lain tanpa mendapat kebenaran secara rasmi daripada kami.